Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan görs via Primär Fastighetsförvaltning, genom telefon eller mail.. 

Telefon: 031-709 10 55. Telefontid: 07.00-16.00 (övrig tid: jour (se nedan under "Brådskande ärenden"). 

Mail: felanmalan@primar.se, tänk på att alltid uppge namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer så att vi kan nå er.

Här anmäler ni även behov av nyckelbrickor.

Brådskande ärenden/Jour

Vid akut skada, kvällstid och helger, och vid fara för liv eller stora materiella skador på våra fastigheter kan hjälp tillkallas genom vårt jouravtal med Securitas, på telefon 010-709 99 33

Om jourärendet visar sig gälla medlemmens eget ansvarsområde, tillkommer en jourkostnad som medlemmen själv betalar. I övriga fall står föreningen för kostnaden.

Det har förekommit fall av felaktig och kostsam tillkallelse av Securitas tjänster och vill därför påminna om detta.

Ta hjälp av varandra då det går, vi är alla grannar och medlemmar i samma förening och kan hjälpas åt i många situationer. Fråga oss i styrelsen om något är oklart, så kanske vi kan hjälpa till. Det är allas ansvar och i mångas intresse att hålla kostnader nere, så att t ex våra månadsavgifter kan hållas fortsatt låga.