Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning framgår av stadgar.

Nedan finns en sammanställning.

Riksbyggens brf Göteborgshus 11

 

 

Vem svarar för underhållet?

Byggdel Bostadsrättsföreningens Bostadsrättshavarens Anmärkning
ansvar ansvar
Dörrar och fönster
Ytterdörr BRF Ytskikt utsida
Dörrblad, karm, foder, ytskikt insida
Ytterdörr BRH låskista, cylinder, beslag, ringklocka
dörrhandtag och tätlist
Innerdörr BRH
Insida fönster BRH Målning av båge och karm
Utsida fönster BRF
Fönsterdörr BRH Spanjolett m. handtag, spaltventil,
tätlister och filter
Väggar
Bärande vägg BRF
Icke bärande vägg BRH
Ytskikt på vägg BRH Även fuktisolerande skikt i våtrum
Golv
Ytskikt på golv BRH Även fuktisolerande skikt i våtrum
Stomme/bjälklag BRF
Innertak
Ytskikt BRH Även fuktisolerande skikt i våtrum
Stomme/bjälklag BRF
VVS och ventilation
Tvättställ, badkar, duschkabin BRH
Blandare, dusch, duschslang, BRH
kranar, inkl. kranbröst och käglor
Packningar BRH Bostadsrättsföreningen byter
Vattenradiatorer och termostater BRF BRH ansvarar över ytskikt
Vattenledningar BRF BRH ansvarar över ytskikt
Ventilationsdon, från- och tilluft BRF
Rensning av avloppsbrunnar, silar BRH
och vattenlås
Köksutrustning
Diskmaskin, kyl, frys, spis, micro BRH
Köksfläkt BRH
El
Eluttag, strömbrytare, armaturer BRH
Elcentral i lägenhet BRF
Jordfelsbrytare, säkringar BRH
Elledningar i stomme BRF
Utanpåliggande elledningar BRH
Balkonger
Stomme och konstruktion BRF
Ytbehandling insida BRH
Ytbehandling utsida BRF
Eventuell inglasning BRH Bygglov erfordras
Övrigt
Förråd som tillhör lägenhet BRH Samma regler som lägenhet betr.
golv, väggar, tak m.m.
Inredningssnickerier BRH Skåp, lådor, kryddställ m.m.

 

Packning som kan bytas av fastighetsskötaren uförs av denne. Brh bekostar packning.

Blandare som kan bytas av fastighetsskötaren utförs av denne. Bostadsrättshavaren bekostar blandaren.