Förvaltare

 

Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av Primär Fastighetsförvaltning, www.primar.se

Frågor om förvaltning (löpande drift och underhåll) av fastigheterna kan ställas till vår tekniske förvaltare Mattias Rutgersson på telefon 031-743 06 91, alt mail mattias.rutgersson@primar.se

Frågor om ekonomi (t ex medlemsavgift, autogiro och pantsättning) kan ställas till vår ekonomiska förvaltare Susanna Andersson, på telefon 031-709 10 16, alt mail susanna.andersson@primar.se