Tvättstugor

 

Genom att du följer anvisningarna som finns i tvättstugan fungerar våra maskiner bättre, håller längre och arbetet går lättare. Om något går sönder är det vår gemensamma kostnad att reparera.

 

Tvättstugor finns på:

  • Lövskogsgatan 2
  • Lövskogsgatan 6
  • Lövskogsgatan 13
  • Lövskogsgatan 17
  • Källsprångsgatan 2,
  • Källsprångsgatan 5

Tvättstugeområden

Tvättstugeområde 1 (tvättstuga Lövskogsgatan 13 och Lövskogsgatan 17): Lövskogsg 13-17, Källsprångsgatan 1
Tvättstugeområde 2 (tvättstuga Källsprångsgatan 2 och Källsprångsg 5): Källsprångsgatan 2-5
Tvättstugeområde 3 (tvättstuga Lövskogsg 2 och Lövskogsg 6): Lövskogsgatan 2-8

Tvättpassen

Det är tillåtet att tvätta alla dagar utom söndagar och helgdagar.

Torkrummen och torktumlarna/torkskåpen ska vara tömda senast en timme efter avslutat tvättpass.

Det är tvättstugan som bokas. Om ni inte är i tvättstugan under passet bokas tiden av. Det innebär att det heller inte går att komma in i torkrum efter passets slut.

Tänk på att maskinerna inte är avsedda för grovtvätt (t.ex. mattor).

Städning

Det är vi bostadsrättshavare som tillsammans ansvarar för städningen i tvättstugans alla utrymmen.

Tänk på att alltid lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den nästa gång du tvättar.