Valberedning

Sammankallande Tor Damén Källsprångsgatan 1 0705 - 31 04 86
Ledamot Mats Asztély Källsprångsgatan 3 031 - 16 79 81
Ledamot Karin Hybbinette Källsprångsgatan 5 0706 - 19 19 24